نویسنده = رضائی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 34-44

کاوه پرندین؛ حامد رضائی؛ مهدی پرویزی