نویسنده = علی‌پور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه موانع به‌کارگیری سیستم TDABC در صنایع تولیدی شهرستان اردبیل

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 89-105

جمال بحری ثالث؛ سعید علی‌پور؛ خدیجه ربیعی