قوانین حمایت از سرمایه‌گذار، حسابداری، حسابرسی و توسعه بازارهای مالی در سراسر جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

در این پژوهش بصورت مستند نشان داده شده است که کشورهای صاحب قوانین عرفی (رایج)، قوانین حمایتی بیشتری از سرمایه­ گذار داشته و بازارهای مالی آن­ها نسبت به کشورهای صاحب قوانین مدنی توسعه­ یافته­ تر است. در این مقاله به صورت گسترده به این موضوع پرداخته شده است که تغییرات در نظام­ها‌ی قانونی چه تأثیری بر حرفه حسابداری و حسابرسی می­گذارند. در همین راستا به مطالعه فرانسیسو همکاران (2001) که نمونه­ای متشکل از 31 کشور را بررسی کردند، لا پورت و همکاران (1997، 1998، 1999 و 2000) و سایر محققان اشاره شده است؛ نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که استانداردهای حسابداری ملی در کشورهای صاحب قوانین عرفی بهنگام­ تر و شفاف­تر است که با توجه به نقش مهم افشای عمومی اطلاعات حسابداری در حاکمیت شرکتی، نتایج منطقی به نظر می­رسد. در یک نظام حسابداری بهنگام و شفاف تقاضای بیشتری برای حسابرسی به عنوان یک مکانیزم قانونی وجود دارد. افزون بر این، در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می­گیرد که آیا کیفیت حسابداری و حسابرسی، تأثیری بر پیشرفت بازارهای مالی خواهد داشت یا خیر. هم­چنین، حسابداری باکیفیت، می­تواند اثرات منفی  قوانین ضعیف حمایتی از سرمایه­گذار را در توسعه بازارهای مالی تعدیل کند. موضوع دیگری که به صورت وی‍ژه در این مقاله بررسی شده این است که آیا کشورهای صاحب حقوق مدنی که دارای نظام حسابداری شفاف­تر، بهنگام­تر و حسابرسی منسجم­تری هستند، نسبت به سایر کشورهای این حوزه دارای بازارهای مالی پیشرفته­ تری هستند یا خیر. در این خصوص شواهد بسیار اندکی وجود دارد که این موضوع تا اندازه­ای باعث افزایش سؤالات پیرامون منطقی بودن کار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین­المللی و کار هماهنگ­سازی بین­المللی حسابداری می­شود.

کلیدواژه‌ها