نویسنده = راستگونژاد، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 22-29

هانیه راستگونژاد؛ احمد نظامی