نویسنده = خسروی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین چرخه عمر شرکت با استفاده از نسبت های مالی

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 13-23

سید جلال طباطبائی؛ مهدی نجفی؛ مهدی خسروی