نویسنده = ناظمی، امین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان استفاده از ابعاد ارزیابی متوازن در کلینیک های درمانی جهاد دانشگاهی مشهد

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 46-55

امین ناظمی؛ سید احمد سیدی؛ علیرضا حاتمی