نویسنده = انصاری، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شفافیت سود بر ریسک نقد شوندگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 38-48

رضا تهرانی؛ کامبیز انصاری؛ اسماعیل محمدی سالاری