نویسنده = صدیقی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت گردش دارایی‌ها

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 69-80

روح اله صدیقی؛ رضا پوربهی