نویسنده = قربانی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 87-97

بهزاد قربانی؛ علی محمدی؛ زهرا عسگری