نویسنده = بسطامی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ریسک وبازده؛ آزمون استحکام

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 123-136

مریم دولو؛ ندا گودرزی؛ فاطمه بسطامی