نویسنده = حسین زاده یزدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 45-57

ابراهیم رجب پور؛ محمدرضا تقوا؛ محمدعلی حسین زاده یزدی؛ سارا بابااحمدی