بررسی اثر شفافیت سود بر ریسک نقد شوندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و ریسک عدم نقد شوندگی در بورس اوراق بهادار تهران که به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است می‌پردازد. در راستای این هدف اطلاعات مالی مربوط به 75 شرکت بورسی که اطلاعات مورد نیاز آن در طی دوره زمانی تحقیق (1392-1380) در دسترس بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که وجود شفافیت بالای سود، ریسک نقد شوندگی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را کاهش می­دهد. این نتیجه با این تفسیر سازگار است که سهام شرکت‌های با شفافیت سود بالاتر ابهام یا عدم اطمینان کمتری دارند و بیشتر مورد مطالبه قرار می­گیرند. یا از دیدگاه دیگر افزایش شفافیت سود باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران و اداره‌کنندگان واحد تجاری می­شود، این امر موجب می­شود که هزینه­ها از طریق انتخاب نادرست در مبادلات میان خریداران و فروشندگان سهام شرکت کاهش یابد. ازاینرو سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری برای مبادله سهام این شرکت­ها دارند و ریسک نقد شوندگی این شرکت­ها پایین تر است.

کلیدواژه‌ها