تاثیر صورت های مالی میان دوره ای بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران َ

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر صورت های مالی میان دوره ای بر مدیریت سود با تاکید بر نقش سود هر سهم بر روی شرکت­های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال­های 1386 الی 1390 پرداخته است. برای رسیدن به پاسخ فرضیه مطرح شده از EPS و نسبت میانگین آن و رابطه­های موجود فیمابین EPS شرکت­ها در سه ماهه آخر سال و نه ماهه اول سال و همچنین EPS محقق شده و EPS پیش­بینی شده، اقلام تعهدی اختیاری که در مدل تعدیل شده جونز به عنوان معیاری جهت ارزیابی و طبقه بندی شرکت­های مدیریت سود کننده استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که این شرکت­ها در صورت های مالی میان دوره ای خود در سه ماهه چهارم سال اقدام به مدیریت سود نموده اند که این مدیریت سود هم در جهت نشان دادن بهبود وضعیت مالی شرکت و افزایش سود و کاهش زیان بوده است و هم چنین در جهت رسیدن به اعداد و ارقام بودجه و پیش بینی شده شرکت­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها