دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، مرداد 1393 
تعیین چرخه عمر شرکت با استفاده از نسبت های مالی

صفحه 13-23

سید جلال طباطبائی؛ مهدی نجفی؛ مهدی خسروی


پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 45-57

ابراهیم رجب پور؛ محمدرضا تقوا؛ محمدعلی حسین زاده یزدی؛ سارا بابااحمدی


ریسک وبازده؛ آزمون استحکام

صفحه 123-136

مریم دولو؛ ندا گودرزی؛ فاطمه بسطامی