نویسنده = امینی مهر، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 57-68

اکبر امینی مهر؛ حمیدرضا خاکسار