نویسنده = محمودزاده باغبانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط ترکیب هیئت‌مدیره با مدیریت سود

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 24-33

سعید محمودزاده باغبانی