نویسنده = هاشم نیا، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. استقرار سیستم حسابداری بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 19-28

جعفر زرین؛ شهرام هاشم نیا؛ سید علی ملیحی