نویسنده = حسینی نیا، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک استراتژی مالی بر ارزش شرکت

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 50-60

احمد خدامی پور؛ سمیه حسینی نیا