بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیش‌بینی بازده‌های آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

چکیده

امروزه فرضیه قابلیت پیش­بینی بازده سهام به عنوان واقعیت در مدیریت­ مالی مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به        استفاده­کنندگان در پیش­بینی آتی بازده سرمایه­گذاری است. همچنین واکنش قیمت سهم به اطلاعات حسابداری یکی از موضوعات در حوزه مالی محسوب می­شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. برای این منظور تعداد 105 شرکت طی بازه زمانی 1391 ـ 1387 مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای و  داده­های موردنیاز جهت آزمون فرضیه­ها با مراجعه به صورت­های ­مالی و نرم­افزار مالی ره­آورد نوین 3 استخراج گردید. همچنین داده­ها توسط نرم­افزار اکسل تلخیص و طبقه­بندی شد و در نهایت از طریق نرم­افزارهای Eviews8 وStata12  تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت. یافته­های پژوهش نشان می­دهند، کیفیت اطلاعات حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام، قیمت سهام، بازده­های آتی و بازده سهام رابطه­ای معنادار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها