تأثیر عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری منابع انسانی بر سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا تهران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نورآباد ممسنی، باشگاه پژوهشگران جوان، نورآباد ممسنی

چکیده

منابع موجود در سازمان، جهت رسیدن به اهداف کوتاه­مدت و بلندمدت سازمان است. بدون شک منابع انسانی یکی از اثرگذارترین عوامل پیشبرد شرکت­ها در جهت ارتقای کنترل­های داخلی می­باشد در این مقاله با  بهره­گیری از عوامل تعیین­کننده سرمایه­گذاری منابع انسانی، اثرات ایجاد شده بر کنترل­های داخلی 78 نمونه از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1384 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی عوامل تعیین­کننده منابع انسانی در کنترل­های داخلی، تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی را به­عنوان یک تابع از ویژگی­های شرکت­های ذکر شده در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به علت نوع داده­های مورد مطالعه، روش داده­های تابلویی مورد استفاده قرار می­گیرد.  نتایج حاکی از اثرگذاری متغیرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، پیچیدگی فعالیت­ها، بحران مالی، صادرات و مالکیت دولتی و خصوصی بر تعداد پرسنل در بخش کنترل داخلی می­باشد. به طوری کلی تمام متغیرهای ذکر شده به استثنای بحران­های مالی و مالکیت خصوصی تأثیر مثبت معناداری بر افزایش تعداد کارکنان شرکت و افزایش کنترل داخلی این شرکت­ها دارند.

کلیدواژه‌ها