تعداد مقالات: 42
1. بررسی مدل‌های مالی فالمر و زیمسکی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 11-25

عبدالکریم مقدم؛ مصطفی تقی ملایی


2. تورم و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، مطالعه موردی1390-1363

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 11-18

محمدرضا بابایی سمیرمی


3. بررسی بهترین ترکیب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 10-21

محمد بندری؛ علی طلایی زاده


4. تعیین چرخه عمر شرکت با استفاده از نسبت های مالی

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 13-23

سید جلال طباطبائی؛ مهدی نجفی؛ مهدی خسروی


7. استقرار سیستم حسابداری بر مبنای فعالیت در بودجه‌ریزی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 19-28

جعفر زرین؛ شهرام هاشم نیا؛ سید علی ملیحی


8. عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی ـ وجه نقد

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 22-29

هانیه راستگونژاد؛ احمد نظامی


9. ارتباط ترکیب هیئت‌مدیره با مدیریت سود

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 24-33

سعید محمودزاده باغبانی


10. ارتباط سود و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده غیرعادی‌ در عرضه اولیه سهام

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 23-31

اکتای یمرعلی؛ علی علیانی نژاد؛ اسحاق هیوه چی


14. تأثیر افشای داوطلبانه بر کیفیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 34-44

کاوه پرندین؛ حامد رضائی؛ مهدی پرویزی


15. تأثیر مالکیت دولتی بر حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر اندازه مؤسسه حسابرس

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 32-41

داور محمدی؛ محمدرضا عسگری؛ ایرج میرحسینی


16. ارزیابی میزان استفاده از ابعاد ارزیابی متوازن در کلینیک های درمانی جهاد دانشگاهی مشهد

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 46-55

امین ناظمی؛ سید احمد سیدی؛ علیرضا حاتمی


17. بررسی اثر شفافیت سود بر ریسک نقد شوندگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 38-48

رضا تهرانی؛ کامبیز انصاری؛ اسماعیل محمدی سالاری


19. پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 45-57

ابراهیم رجب پور؛ محمدرضا تقوا؛ محمدعلی حسین زاده یزدی؛ سارا بابااحمدی


23. تأثیر مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک استراتژی مالی بر ارزش شرکت

دوره 2، شماره 3 (بهار 93)، بهار 1393، صفحه 50-60

احمد خدامی پور؛ سمیه حسینی نیا


24. بررسی تأثیرآگاهی و مهارت حسابرسان از مبانی و روش‌های فناوری اطلاعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی

دوره 2، شماره 4 (تابستان 93)، تابستان 1393، صفحه 58-68

سید محمد موسی زاده؛ میثم طالب تبار آهنگر؛ محمد حسین فتحه


25. بررسی ارتباط عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها

دوره 2، شماره 5 (پاییز 93)، پاییز 1393، صفحه 57-68

اکبر امینی مهر؛ حمیدرضا خاکسار


شماره‌های پیشین نشریه